Kalite Yönetim Birimi
21 Nisan 2024

Sema KASNEY


       KALİTE POLİTİKAMIZ 
       .   
Sağlıkta Kalite ve Verimlilik Standartlarına bağlı kalarak,

·         Sağlıkta kalite standartlarında, hasta ve çalışan memnuniyeti odaklı hizmet sunmak

·         Hasta haklarının takibi ve çözümünde önder olmak

·         Hasta ve çalışan güvenliğine uyumlu hastane altyapısı ve konforu ile nitelikli sağlık hizmeti sunmak

·         Hizmet içi eğitimlerle personelin bilgi ve tecrübesini artırmak

·         Topluma kaliteli ve sürdürülebilir bir hizmet sunmak.